آگهی استخدام کارمند آی تی در مجموعه معتبر

استخدام کارمند آی تی در مجموعه معتبر

1398-08-13

استخدام کارمند آی تی در مجموعه معتبر جهت رشد گروه خود.برای افراد خوش برخورد - دارای سابقه کاری و آشنا به امور فنی

استخدام کارمند آی تی در مجموعه معتبر جهت رشد گروه خود.برای افراد خوش برخورد - دارای سابقه کاری و آشنا به امور فنی

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی