آگهی استخدام مدیر خرید و فروش خانم در دفتر شرکت مجاز

استخدام مدیر خرید و فروش خانم در دفتر شرکت مجاز

1397-08-27

به یک مدیر خرید و فروش خانم، مجرد و دارای سابقه کار مرتبط، ساکن رشت در دفتر اداری نیازمندیم.

به یک مدیر خرید و فروش خانم، مجرد و دارای سابقه کار مرتبط، ساکن رشت در دفتر اداری نیازمندیم.

رشت منطقه یک

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی