آگهی استخدام راننده با اتومبیل جهت همکاری در تاکسی سرویس فردوس

استخدام راننده با اتومبیل جهت همکاری در تاکسی سرویس فردوس

1398-08-13

استخدام تعدادی راننده با اتومبیل جهت همکاری در تاکسی سرویس فردوس با درآمد خوب

استخدام تعدادی راننده با اتومبیل جهت همکاری در تاکسی سرویس فردوس با درآمد خوب

آبادان

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی