آگهی استخدام ادمین شبکه های اجتماعی در شرکت معتبر

استخدام ادمین شبکه های اجتماعی در شرکت معتبر

1398-08-13

استخدام ادمین شبکه های اجتماعی در شرکت معتبر بدون نیاز به حضور در محل کاری. مناسب افراد خلاق و آشنا به ادیت عکس ها

استخدام ادمین شبکه های اجتماعی در شرکت معتبر بدون نیاز به حضور در محل کاری. مناسب افراد خلاق و آشنا به ادیت عکس ها

تهران جنت آباد مرکزی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی