آگهی استخدام کارمند آی تی در مجموعه معتبر

استخدام کارمند آی تی در مجموعه معتبر

1398-08-13

استخدام کارمند آی تی در مجموعه معتبر با محیط کاری حرفه ای و شرایط خوب برای افراد خوش برخورد و آشنا به خدمات رایانه ای

استخدام کارمند آی تی در مجموعه معتبر با محیط کاری حرفه ای و شرایط خوب برای افراد خوش برخورد و آشنا به خدمات رایانه ای

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی