آگهی استخدام کارمند خانم در یک موسسه مجاز

استخدام کارمند خانم در یک موسسه مجاز

1397-08-27

دفتر بیمه ایران یک نفر کارمند اداری خانم مجرد،ترجیحا بومی و آشنا به امور اداری استخدام می کند.

دفتر بیمه ایران یک نفر کارمند اداری خانم مجرد،ترجیحا بومی و آشنا به امور اداری استخدام می کند.

تبریز آبرسان

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی