آگهی استخدام حسابدار جهت کار در کارخانه تولید سبد

استخدام حسابدار جهت کار در کارخانه تولید سبد

1398-08-12

استخدام یک نفر حسابدار مجرب جهت کار در کارخانه تولید سبد با درآمدی رضایت بخش

استخدام یک نفر حسابدار مجرب جهت کار در کارخانه تولید سبد با درآمدی رضایت بخش

شیراز بلوار مدرس

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی