آگهی استخدام کارشناس فروش خانم جهت همکاری در یک شرکت بازرگانی

استخدام کارشناس فروش خانم جهت همکاری در یک شرکت بازرگانی

1398-08-13

استخدام تعدادی کارشناس فروش خانم جهت همکاری در یک شرکت بازرگانی با محیطی آرام و درآمد خوب

استخدام تعدادی کارشناس فروش خانم جهت همکاری در یک شرکت بازرگانی با محیطی آرام و درآمد خوب

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی