آگهی استخدام تدوینگر در موسسه فرهنگی

استخدام تدوینگر در موسسه فرهنگی

1398-08-12

استخدام تدوینگر در موسسه فرهنگی با محیط کاری حرفه ای و درآمد خوب برای افراد فعال - آشنا به ادیت عکس ها و فیلم ها

استخدام تدوینگر در موسسه فرهنگی با محیط کاری حرفه ای و درآمد خوب برای افراد فعال - آشنا به ادیت عکس ها و فیلم ها

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی