آگهی استخدام منشی خانم جهت همکاری در آموزشگاه موسیقی

استخدام منشی خانم جهت همکاری در آموزشگاه موسیقی

1398-08-12

استخدام یک نفر منشی خانم جهت همکاری در آموزشگاه موسیقی با محیطی آرام

استخدام یک نفر منشی خانم جهت همکاری در آموزشگاه موسیقی با محیطی آرام

شیراز بلوار فضیلت

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی