آگهی استخدام ادمین شبکه های اجتماعی در شرکت مجاز

استخدام ادمین شبکه های اجتماعی در شرکت مجاز

1398-08-13

استخدام ادمین شبکه های اجتماعی در شرکت مجاز. موقعیت مناسب برای افراد ماهر و آشنا به بازاریابی و جذب مخاطب

استخدام ادمین شبکه های اجتماعی در شرکت مجاز. موقعیت مناسب برای افراد ماهر و آشنا به بازاریابی و جذب مخاطب

تهران گیشا

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی