آگهی استخدام خواننده در موسسه فرهنگی

استخدام خواننده در موسسه فرهنگی

1398-08-13

استخدام خواننده در موسسه فرهنگی جهت تکمیل گروه خود . افراد خوش صدا - آشنا به گیتار و اجرای زنده در ارتباط باشند

استخدام خواننده در موسسه فرهنگی جهت تکمیل گروه خود . افراد خوش صدا - آشنا به گیتار و اجرای زنده در ارتباط باشند

تهران شوش

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی