آگهی استخدام بازیگر در موسسه هنری

استخدام بازیگر در موسسه هنری

1398-08-13

استخدام بازیگر در موسسه هنری جهت رشد مجموعه خود. افراد خوش بیان - دارای ظاهر مناسب و آشنا به کار در ارتباط باشد

استخدام بازیگر در موسسه هنری جهت رشد مجموعه خود. افراد خوش بیان - دارای ظاهر مناسب و آشنا به کار در ارتباط باشد

تهران امام حسین

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی