آگهی استخدام منشی خانم جهت همکاری در یک شرکت ساختمانی

استخدام منشی خانم جهت همکاری در یک شرکت ساختمانی

1398-08-12

استخدام یک نفر منشی خانم جهت همکاری در یک شرکت ساختمانی با درآمد مکفی

استخدام یک نفر منشی خانم جهت همکاری در یک شرکت ساختمانی با درآمد مکفی

شیراز پاسارگاد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی