آگهی استخدام حسابدار خانم و آقا جهت همکاری در تولیدی پوشاک زنانه

استخدام حسابدار خانم و آقا جهت همکاری در تولیدی پوشاک زنانه

1398-08-12

استخدام تعدادی حسابدار خانم و آقا جهت همکاری در تولیدی پوشاک زنانه نایس کات با محیطی منظم

استخدام تعدادی حسابدار خانم و آقا جهت همکاری در تولیدی پوشاک زنانه نایس کات با محیطی منظم

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی