آگهی استخدام منشی جهت همکاری در کارگاه صنایع دستی

استخدام منشی جهت همکاری در کارگاه صنایع دستی

1398-08-12

استخدام یک نفر منشی خانم جهت همکاری در کارگاه صنایع دستی با درآمد خوب

استخدام یک نفر منشی خانم جهت همکاری در کارگاه صنایع دستی با درآمد خوب

تهران شوش

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی