آگهی استخدام ناخن کار ماهر در سالن زیبایی بانوی آسمان

استخدام ناخن کار ماهر در سالن زیبایی بانوی آسمان

1397-08-20

استخدام ناخن کار ماهر در سالن زیبایی بانوی آسمان داشتن سابقه و نمونه . پرداخت ودیعه . برای اطلاعات بیشتر تماس بگیرید. محدوده فردوس

استخدام ناخن کار ماهر در سالن زیبایی بانوی آسمان داشتن سابقه و نمونه . پرداخت ودیعه . برای اطلاعات بیشتر تماس بگیرید. محدوده فردوس

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی