آگهی استخدام بازیگر در مجموعه هنری

استخدام بازیگر در مجموعه هنری

1398-08-12

استخدام بازیگر در مجموعه هنری جهت تکمیل گروه خود برای تولید محتوای فضای مجازی. افراد علاقمند و آشنا به کار در ارتباط باشند

استخدام بازیگر در مجموعه هنری جهت تکمیل گروه خود برای تولید محتوای فضای مجازی. افراد علاقمند و آشنا به کار در ارتباط باشند

تهران امیر آباد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی