آگهی استخدام کارآموز گرافیک در مجموعه فرهنگی

استخدام کارآموز گرافیک در مجموعه فرهنگی

1398-08-12

استخدام کارآموز گرافیک در مجموعه فرهنگی با شرایط خوب و آموزش های کامل برای افراد خلاق -منظم و علاقمند به یادگیری

استخدام کارآموز گرافیک در مجموعه فرهنگی با شرایط خوب و آموزش های کامل برای افراد خلاق -منظم و علاقمند به یادگیری

تهران میرداماد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی