آگهی استخدام نوازنده در مجموعه فرهنگی

استخدام نوازنده در مجموعه فرهنگی

1398-08-12

استخدام نوازنده در مجموعه فرهنگی جهت تکمیل گروه خود. افراد آشنا به اجرای زنده و دارای اطلاعات کاری بالا در ارتباط باشند

استخدام نوازنده در مجموعه فرهنگی جهت تکمیل گروه خود. افراد آشنا به اجرای زنده و دارای اطلاعات کاری بالا در ارتباط باشند

تهران سعادت آباد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی