آگهی استخدام عکاس در موسسه فرهنگی

استخدام عکاس در موسسه فرهنگی

1398-08-11

استخدام عکاس در موسسه فرهنگی جهت رشد گروه خود. افراد ماهر - آشنا به امور تخصصی و دارای تجربه در ارتباط باشند

استخدام عکاس در موسسه فرهنگی جهت رشد گروه خود. افراد ماهر - آشنا به امور تخصصی و دارای تجربه در ارتباط باشند

تهران یکصد دستگاه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی