آگهی استخدام مدیر فروش خانم در یک شرکت تولیدی

استخدام مدیر فروش خانم در یک شرکت تولیدی

1397-08-20

شرکت تولیدی مبلمان یک نفر خانم با تحصیلات مرتبط و با سابقه کارجهت مدیریت فروش و یک نفر آقا یا خانم جهت فروشندگی استخدام میکند. محل کار خیابان امام خمینی قبل از پل امیرکبیر

شرکت تولیدی مبلمان یک نفر خانم با تحصیلات مرتبط و با سابقه کارجهت مدیریت فروش و یک نفر آقا یا خانم جهت فروشندگی استخدام میکند. محل کار خیابان امام خمینی قبل از پل امیرکبیر

اصفهان خانه اصفهان

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی