آگهی استخدام برنامه نویس در شرکت مجاز

استخدام برنامه نویس در شرکت مجاز

1398-08-11

استخدام برنامه نویس در شرکت مجاز با درآمد و شرایط کاری مناسب برای افراد آشنا به امور فنی رایانه و دارای روابط عمومی بالا

استخدام برنامه نویس در شرکت مجاز با درآمد و شرایط کاری مناسب برای افراد آشنا به امور فنی رایانه و دارای روابط عمومی بالا

تهران میرداماد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی