آگهی استخدام کارمند آی تی در موسسه مجاز

استخدام کارمند آی تی در موسسه مجاز

1398-08-09

استخدام کارمند آی تی در موسسه مجاز با درآمد خوب و بیمه برای افراد فعال - منظم - خوش برخورد و آشنا به امور فنی چاپ

استخدام کارمند آی تی در موسسه مجاز با درآمد خوب و بیمه برای افراد فعال - منظم - خوش برخورد و آشنا به امور فنی چاپ

تهران شهرک غرب

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی