آگهی استخدام کارمند آی تی در مجموعه معتبر

استخدام کارمند آی تی در مجموعه معتبر

1398-08-08

استخدام کارمند آی تی در مجموعه معتبر. موقعیت کاری خوب برای افراد آشنا به امور فنی و دارای تجربه کاری بالا در این زمینه

استخدام کارمند آی تی در مجموعه معتبر. موقعیت کاری خوب برای افراد آشنا به امور فنی و دارای تجربه کاری بالا در این زمینه

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی