آگهی استخدام منشی خانم جهت همکاری در دفتر مهندسی و پیمانکاری

استخدام منشی خانم جهت همکاری در دفتر مهندسی و پیمانکاری

1398-08-08

استخدام منشی خانم جهت همکاری در دفتر مهندسی و پیمانکاری با درآمدی مکفی

استخدام منشی خانم جهت همکاری در دفتر مهندسی و پیمانکاری با درآمدی مکفی

کرج جهانشهر

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی