آگهی استخدام ادمین شبکه های اجتماعی در شرکت معتبر

استخدام ادمین شبکه های اجتماعی در شرکت معتبر

1398-08-08

استخدام ادمین شبکه های اجتماعی در شرکت معتبر. افراد خوش بیان - آشنا به تولید محتوا و ادیت عکس ها در ارتباط باشند

استخدام ادمین شبکه های اجتماعی در شرکت معتبر. افراد خوش بیان - آشنا به تولید محتوا و ادیت عکس ها در ارتباط باشند

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی