آگهی استخدام کارمند تولید محتوا در مجموعه معتبر

استخدام کارمند تولید محتوا در مجموعه معتبر

1398-08-08

استخدام کارمند تولید محتوا در مجموعه معتبر. موقعیت کاری مناسب برای افراد آشنا به امور فضای مجازی - مدیریت و بهینه سازی متون

استخدام کارمند تولید محتوا در مجموعه معتبر. موقعیت کاری مناسب برای افراد آشنا به امور فضای مجازی - مدیریت و بهینه سازی متون

ارومیه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی