آگهی استخدام ادمین شبکه های اجتماعی در شرکت مجاز

استخدام ادمین شبکه های اجتماعی در شرکت مجاز

1398-08-08

استخدام ادمین شبکه های اجتماعی در شرکت مجاز به صورت غیر حضوری. افراد خوش برخورد و آشنا به جذب محتوا در ارتباط باشند

استخدام ادمین شبکه های اجتماعی در شرکت مجاز به صورت غیر حضوری. افراد خوش برخورد و آشنا به جذب محتوا در ارتباط باشند

یزد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی