آگهی استخدام کارمند آی تی در شرکت معتبر

استخدام کارمند آی تی در شرکت معتبر

1398-08-08

استخدام کارمند آی تی در شرکت معتبر با محیط کاری فعال برای افراد خوش برخورد- آشنا به خدمات رایانه ای و دارای تجربه کاری مرتبط

استخدام کارمند آی تی در شرکت معتبر با محیط کاری فعال برای افراد خوش برخورد- آشنا به خدمات رایانه ای و دارای تجربه کاری مرتبط

همدان

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی