آگهی استخدام عکاس در موسسه هنری

استخدام عکاس در موسسه هنری

1398-08-08

استخدام عکاس در موسسه هنری جهت رشد گروه خود. افراد خلاق - آشنا به امور تخصصی و دارای تجربه کاری در ارتباط باشند

استخدام عکاس در موسسه هنری جهت رشد گروه خود. افراد خلاق - آشنا به امور تخصصی و دارای تجربه کاری در ارتباط باشند

همدان

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی