آگهی استخدام بازیگر در مجموعه فرهنگی

استخدام بازیگر در مجموعه فرهنگی

1398-08-07

استخدام بازیگر در مجموعه فرهنگی جهت تکمیل گروه خود.مناسب افراد خوش بیان - آشنا به امور تخصصی و دارای تجربه

استخدام بازیگر در مجموعه فرهنگی جهت تکمیل گروه خود.مناسب افراد خوش بیان - آشنا به امور تخصصی و دارای تجربه

تهران میدان ولیعصر

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی