آگهی استخدام تاتو کار حرفه ای در آرایشگاه رزا

استخدام تاتو کار حرفه ای در آرایشگاه رزا

1397-08-20

استخدام تاتو کار حرفه ای و با مشتری در آرایشگاه رزا.واقع در مرزداران

استخدام تاتو کار حرفه ای و با مشتری در آرایشگاه رزا.واقع در مرزداران

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی