آگهی استخدام میکاپ کار عروس در آرایشگاه رزا

استخدام میکاپ کار عروس در آرایشگاه رزا

1397-08-20

استخدام میکاپ کار حرفه ای و با مشتری عروس در آرایشگاه رزا .مرزدازان

استخدام میکاپ کار حرفه ای و با مشتری عروس در آرایشگاه رزا .مرزدازان

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی