آگهی استخدام پزشک عمومی در بیمارستان

استخدام پزشک عمومی در بیمارستان

1398-08-06

استخدام پزشک عمومی در بیمارستان با محیط مجهز و شرایط همکاری خوب برای افراد با تجربه و آشنا به امور تزریقات و پوست

استخدام پزشک عمومی در بیمارستان با محیط مجهز و شرایط همکاری خوب برای افراد با تجربه و آشنا به امور تزریقات و پوست

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی