آگهی استخدام باریستا من در فودکوردت کیان سنتر

استخدام باریستا من در فودکوردت کیان سنتر

1397-08-20

استخدام باریستا من با تجربه و ماهر به امور کافه و بار سرد و گرم در فودکوردت کیان سنتر منطقه جانباز مشهد

استخدام باریستا من با تجربه و ماهر به امور کافه و بار سرد و گرم در فودکوردت کیان سنتر منطقه جانباز مشهد

مشهد جانباز

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی