آگهی استخدام عکاس در مجموعه فرهنگی

استخدام عکاس در مجموعه فرهنگی

1398-08-06

استخدام عکاس در مجموعه فرهنگی. موقعیت کاری خوب برای افراد خوش برخورد - منظم - آشنا به امور گرافیکی و تدوین

استخدام عکاس در مجموعه فرهنگی. موقعیت کاری خوب برای افراد خوش برخورد - منظم - آشنا به امور گرافیکی و تدوین

تهران سر سبز

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی