آگهی استخدام عکاس در موسسه فرهنگی

استخدام عکاس در موسسه فرهنگی

1398-08-06

استخدام عکاس در موسسه فرهنگی با محیط کاری حرفه ای و فعال برای افراد منظم و مسلط به امور تخصصی انواع دوربین ها

استخدام عکاس در موسسه فرهنگی با محیط کاری حرفه ای و فعال برای افراد منظم و مسلط به امور تخصصی انواع دوربین ها

تهران قرچک

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی