آگهی استخدام بهیار در بیمارستان

استخدام بهیار در بیمارستان

1398-08-06

استخدام بهیار در بیمارستان جهت تکمیل کادر خود. افراد آشنا به امور تخصصی و دارای سابقه کاری در این زمینه در ارتباط باشند

استخدام بهیار در بیمارستان جهت تکمیل کادر خود. افراد آشنا به امور تخصصی و دارای سابقه کاری در این زمینه در ارتباط باشند

تهران دهکده المپیک

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی