آگهی استخدام راننده با نیسان سردخانه دار

استخدام راننده با نیسان سردخانه دار

1398-08-05

استخدام یک نفر راننده با نیسان سردخانه دار جهت پخش پنیر پیتزا با درآمد خوب

استخدام یک نفر راننده با نیسان سردخانه دار جهت پخش پنیر پیتزا با درآمد خوب

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی