آگهی استخدام کارمند تولید محتوا در شرکت معتبر

استخدام کارمند تولید محتوا در شرکت معتبر

1398-08-05

استخدام کارمند تولید محتوا در شرکت معتبر با درآمد خوب و بیمه برای افراد فعال - دارای تجربه کاری و آشنا به ترجمه متون

استخدام کارمند تولید محتوا در شرکت معتبر با درآمد خوب و بیمه برای افراد فعال - دارای تجربه کاری و آشنا به ترجمه متون

تهران گاندی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی