آگهی استخدام راننده کمپرسی

استخدام راننده کمپرسی

1398-08-04

استخدام تعدادی راننده کمپرسی با تجربه جهت همکاری با شرایط کاری خوب

استخدام تعدادی راننده کمپرسی با تجربه جهت همکاری با شرایط کاری خوب

مشهد تربت حیدریه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی