آگهی استخدام کارمند نصب اینترنت در شرکت معتبر

استخدام کارمند نصب اینترنت در شرکت معتبر

1398-08-04

استخدام کارمند نصب اینترنت در شرکت معتبر. موقعیت کاری خوب برای افراد خوش برخورد - فعال و آشنا به امور تخصصی مرتبط

استخدام کارمند نصب اینترنت در شرکت معتبر. موقعیت کاری خوب برای افراد خوش برخورد - فعال و آشنا به امور تخصصی مرتبط

تهران افسریه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی