آگهی استخدام منشی خانم جهت همکاری در یک سالن زیبایی سحر

استخدام منشی خانم جهت همکاری در یک سالن زیبایی سحر

1398-08-04

استخدام یک نفر منشی خانم جهت همکاری در یک سالن زیبایی سحر با محیطی آرام

استخدام یک نفر منشی خانم جهت همکاری در یک سالن زیبایی سحر با محیطی آرام

تهران تجریش

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی