آگهی استخدام عکاس در موسسه فرهنگی

استخدام عکاس در موسسه فرهنگی

1398-08-04

استخدام عکاس در موسسه فرهنگی با شرایط کاری خوب برای افراد منظم - خوش برخورد - با تجربه و آشنا به امور گرافیکی

استخدام عکاس در موسسه فرهنگی با شرایط کاری خوب برای افراد منظم - خوش برخورد - با تجربه و آشنا به امور گرافیکی

تهران نازی آباد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی