آگهی استخدام فرکار

استخدام فرکار

1397-08-20

استخدام فرکار ماهر آقا یا خانم متعهد به کار جهت همکاری در فست فود شعبه اندرزگو حوالی منطقه قیطریه

استخدام فرکار ماهر آقا یا خانم متعهد به کار جهت همکاری در فست فود شعبه اندرزگو حوالی منطقه قیطریه

تهران قیطریه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی