آگهی استخدام حسابدار جهت همکاری در فروشگاه لوازم آشپزخانه

استخدام حسابدار جهت همکاری در فروشگاه لوازم آشپزخانه

1398-08-02

استخدام یک نفر حسابدار منظم جهت همکاری در فروشگاه لوازم آشپزخانه با درآمدی مکفی و محیطی دوستانه

استخدام یک نفر حسابدار منظم جهت همکاری در فروشگاه لوازم آشپزخانه با درآمدی مکفی و محیطی دوستانه

شیراز بلوار رحمت

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی