آگهی استخدام تعدادی کارمند فروش

استخدام تعدادی کارمند فروش

1397-08-27

استخدام تعدادی کارمند فروش با ساعت کار ۸/۳۰ الی ۱۷ و حقوق ۱/۵ م به همراه بیمه

استخدام تعدادی کارمند فروش با ساعت کار ۸/۳۰ الی ۱۷ و حقوق ۱/۵ م به همراه بیمه

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی