آگهی استخدام منشی خانم جهت همکاری در کارخانه

استخدام منشی خانم جهت همکاری در کارخانه

1398-08-04

استخدام منشی خانم جهت همکاری در کارخانه مواد غذایی با درآمدی مکفی

استخدام منشی خانم جهت همکاری در کارخانه مواد غذایی با درآمدی مکفی

تهران پونک

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی