آگهی استخدام کارمند فروش جهت همکاری در یک شرکت بازرگانی

استخدام کارمند فروش جهت همکاری در یک شرکت بازرگانی

1398-08-04

استخدام تعدادی کارمند فروش خانم جهت همکاری در یک شرکت بازرگانی با درآمد عالی

استخدام تعدادی کارمند فروش خانم جهت همکاری در یک شرکت بازرگانی با درآمد عالی

تهران شهران شمالی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی